Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Site içeriği kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır. Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

 

Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Temizliği

Diş kayıpları bölümünde de bahsedildiği gibi çürük oluşumu çok basit bir formülle izah edilebilir;

Bakteri + Karbonhidrat = Asit

Diş + Asit + Zaman = Çürük

Görüldüğü üzere dikkat edilmesi gereken asitlerin dişler üzerinde çürüğe neden olacak kadar durmasını engellemek. Bu nedenle;

• Yemeklerden sonra dişler fırçalanmalıdır.

• Özellikle yatmadan önce muhakkak dişler fırçalanmalıdır.

• Yemek araları tüketilen yiyecek ve içeceklerden sonra hiç değilse ağız çalkalanmak yoluyla temizlenmelidir.

• Diş araları günde bir kez diş ipi yardımı ile temizlenmelidir.

• Diş temizliği için onaylanmış (TSE) ve hekim tarafından tavsiye edilen ürünler kullanılmalıdır.

• Çok sert kıllı diş fırçaları tercih edilmemelidir.

• Diş fırçaları demetlerinin ayrılmasından, eğilmesinden; kısaca eskimesinden sonra değiştirilmelidir.

• Diş fırçalanırken, diş etlerinin ve dişlerin arka taraflarının da fırçalanmasına özen gösterilmelidir.

• Yine diş fırçalanırken dilin de fırçalanmasına özen gösterilmeli.

• Özellikle çocuklara diş fırçalama alışkanlığı erken yaşlarda kazandırılmalıdır.

Ağız ve Diş Bakımı

Her ne kadar diş hekimliği sürekli gelişse de, önemli olan dişlernizi daha sağlamken koruyabilmektir. Günlük yaşantınızda yapacağınız bazı basit ve rutin değişikliklerle tedavi yöntemlerine muhtaç kalmadan dişlerinizin sağlığını koruyabilmek elinizdedir. Uygulayacağınız koruyucu ve önleyici bir kaç önlemle dişlerinizin sağlığını uzun yıllar muhafaza edebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şunlardır;

• Sigaradan uzak durmak

• Düzenli olarak ağız ve diş muayenesi olmak

• Diş aralarını sert cisimlerle karıştırmamak, tırnak yemek gibi alışkanlıkları terk etmek, sert cisimleri ısırmamak

• Ardı ardına çok soğuk ve sıcak yiyecekler tüketmemektir.

Genel Bilgi

Diş Nedir?

Dişlerimiz ağız boşluğumuzda alt ve üst çene kemiklerimizin içinde bulunan alveol olarak adlandırılan çıkıntıların içinde gömülü kemik görünümlü ve sert oluşumlardır.Dişlerin sağlığımızla çok yakın ilişkisi vardır. Dişlerimiz, ağızda besinleri parçalayan, öğüten organlar olmaları dışında, konuşmaya ve görünüme de katkıda bulunurlar.

Dişler canlı yapılardır ve farklı bölümlerden oluşurlar. Diş özü denen bölüm dişin kalbidir. Buradaki sinirler sıcak, soğuk, basınç ve ağrı duyusunu alırlar. Sağlıklı bir diş Mine, Dentin, Pulpa ve Sement bölümlerinden oluşur.

Diş Grupları

Yetişkin bir insanda normal şartlar altında 32 adet diş bulunur. Fakat dişlerimizin fonksiyonları, görevleri ve yapıları birbirlerinin aynısı değildir. Bu nedenle dişlerimiz su şekilde gruplandırılır:

Kesici dişler: Alt ve üst çenenin önlerinde olmak üzere toplam 8 tanedirler.

Köpek dişleri: Alt ve üst çenede kesici dişlerin sağ ve sollarında olmak üzere toplam 4 tanedirler.

Azı dişleri: Alt ve üst çenede köpek dişlerinin sağ ve sollarında ikişer küçük azı ve ikişer büyük azı olmak üzere toplam 20 tanedirler; 17 - 23 yaş arası süren 20 yaş dişleri ile sayıları tamamlanır.

Diş Görevleri

Dişlerimizin temelde üç farklı görevi mevcuttur. Bunlar;

1-Çiğneme (mekanik sindirim)

2-Fonasyon (Ses çıkarma = Konuşma)

3-Estetik görünüm

Diş Gelişimi

Dişler gelişim süreci içerisinde "süt dişleri" ve "kalıcı dişler" olmak üzere iki ayrı grup halinde çıkar.

Dişlerin taslakları anne karnında baslar. Olgunlaşmasını tamamlamış olan dişler doğumdan sonra belirli bir sıra izleyerek çıkarlar. Dişlerin çıkması sırasında bir kısım çocuklarda huysuzluk, iştahsızlık, uyku bozukluğu görülebilir. Ancak diş çıkması yüksek ateş yapmaz. Bu dönemdeki yüksek ateşi dişlere bağlayarak sağlık kurulusuna başvurmakta geç kalınmamalıdır.

İlk çıkan dişlere süt dişleri denir. Daha sonra ortalama 6-7 yaşlarında bu dişler değişmeye baslar ve 13 yasa kadar sürer. Yeni çıkan dişlere kalıcı dişler denir. Bebeklerin çoğunda ilk süt dişleri 6-8 inci aylarda çıkar.

• İlk çıkan dişler alt çenede ortadaki iki kesici diştir.

• Bundan sonra 8-9 uncu aylarda üst çenedeki kesiciler çıkar.

• Daha sonra üst yan ve sonra alt yan kesici dişler çıkar.

Böylece iki yaşındaki bir bebeğin ağzında 20 süt dişi tamamlanmış olur. Ancak diş çıkarma zamanı her bebekte ayni değildir. Bazı bebekler daha erken, bazı bebekler daha geç diş çıkarmaya başlayabilirler. Doğduğunda bile dişleri olan bebekler vardır. Diş çıkması kalıtsal nedenlerle gecikebilir. Ancak 1 yasa kadar dişler çıkmazsa bebekler en yakin sağlık kurulusuna götürülmelidir. Süt dişleri zamanla yerlerini kalıcı dişlere bırakmalarına rağmen çok önemlidir. Daha sonraki dişlerin sağlıklı dizilimini etkiler.